Vývoj programov

Nenašli ste v ponuke produktov taký program, ktorý by spĺňal všetky Vaše očakávania? V takom prípade Vám ponúkame vývoj zákazkového programového riešenia. Disponujeme rozsiahlymi znalosťami nových technológií a programovacích techník. Vieme pre Vás vytvoriť požadovaný komunikačný, databázový, grafický alebo multimediálny program.


Orientujeme sa predovšetkým na vývoj desktopových a mobilných programov pre operačné systémy Windows XP/Vista/7 a Windows Mobile. Základný kameň našich riešení tvorí moderná technológia Microsoft .NET Framework. Naše riešenia sú kvalitné, flexibilné, inovatívne a technologicky vyspelé.


Vývoju zákazníckeho riešenia predchádza dôkladná analýza, aby výsledné riešenie plne uspokojovalo potreby zákazníka a bolo čo najefektívnejšie z hľadiska nákladov. Pred nasadením aplikácie do ostrej prevádzky, je dodané riešenie odladené v skúšobnej prevádzke, v ktorej sa dokonale preverí požadovaná funkčnosť užívateľského riešenia.


Dodaním aplikácie sa naša starostlivosť o Váš program nekončí, samozrejmosťou je komplexná systémová údržba poskytovaná na dohodnuté obdobie.

Používané technológie

Pri vývoji riešení používame moderné technológie, ktoré nám umožňujú tvoriť aplikácie v pomerne krátkom čase a zaručujú vysokú spoľahlivosť a dlhý životný cyklus vyvíjaného riešenia.

Operačné systémy:

 • Microsoft Windows XP/Vista/7
 • Microsoft Windows Mobile
 • Microsoft Windows CE

Databázové systémy:

 • Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Microsoft SQL Server Compact
 • SQLite

Aplikačné programovanie:

 • Microsoft Access
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word

Technológie a štandardy:

 • Microsoft .NET Framework 3.5/4.0
 • Microsoft .NET Compact Framework 2.0
 • Microsoft XNA Framework
 • Microsoft Silverlight 4
 • Windows Presentation Foundation
 • Windows Forms
 • ASP.NET