Technické preklady

Upozornenie

Upozorňujeme vážených zákazníkov, že od januára 2014 poskytujeme prekladateľské služby iba pre produkty a programy z našej ponuky (Softworx Atom, Softworx EKO, Fakturácia Diamant, nopCommerce, zákazkový softvér a webové stránky).Našim zákazníkom poskytujeme profesionálne prekladateľské služby z/do požadovaného svetového jazyka. Spolupracujeme s vysoko kvalifikovanými prekladateľmi, ktorí spĺňajú náročné osobnostné a odborné požiadavky, a ktorí dodržiavajú prísne normy procesného riadenia prekladov.


Rozsah cudzích jazykov, ktorý ponúkame, postupne rozširujeme. Momentálne pre vás zabezpečíme preklad z/do nasledujúcich jazykov: angličtina, čeština, nemčina, ruština, slovenčina.


Prekladáme bežné dokumenty ako príručky, návody, manuály, prospekty, normy, zmluvy, súkromná a obchodná korešpondencia, výpis z registra trestov, rodný list, sobášny list, technický preukaz a rôzne iné. Okrem bežných dokumentov vieme zabezpečiť úradne overené preklady (súdne preklady), ktoré vyhotovujú súdni prekladatelia.


Orientujeme sa najmä na technické preklady z odborov ako: automatizácia, elektronika, informatika, stavebníctvo, telekomunikácie. Robíme tiež preklady textov z iných odborov: história, obchod, právo, reklama. Odborné korektúry vykonávajú odborníci na danú problematiku.


Na preklad dokumentov používame profesionálny CAT softvér SDL Trados Studio 2009, ktorý zrýchli prácu prekladateľa, zabezpečí jednotnú terminológiu a zachová grafické spracovanie dokumentu. Zákazník môže ušetriť nemalé finančné prostriedky pri preklade podobných textov, pretože program pre každý projekt vytvára opätovne použiteľnú prekladovú pamäť.


Preklady prijímame a odovzdávame v elektronickej alebo tlačenej forme. Dokumenty v tlačenej forme sú najskôr prevedené do elektronickej podoby a následne preložené s využitím CAT softvéru. Dokumenty v elektronickej podobe môžu byť v súborovom formáte:


 • Microsoft Word (doc)
 • Adobe Acrobat (pdf)
 • Microsoft Excel (xls)
 • Adobe Illustrator (ai)
 • Microsoft PowerPoint (ppt)
 • Corel Draw (cdr)
 • Microsoft Works (wps)
 • AutoCAD Drawing (dwg)
 • Open Office Write (odf)
 • Formátovaný text (rtf)
 • Open Office Calc (odt)
 • Obyčajný text (txt)

Informácie o cene a termíne vyhotovenia prekladu poskytneme zákazníkovi prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade záujmu o naše služby doručte nám požadované texty na preklad. Dokumenty v tlačenej podobe treba zaslať poštou, rozsiahle elektronické dokumenty zašlite poštou na CD/DVD médiách, menšie (do 10 MB) priamo na e-mailovú adresu.


Po analýze textu bude zákazníkovi oznámená predbežná cena a možný termín dodania prekladu. Kalkulácia ceny prekladu je bezplatná a nezáväzná. Cena je účtovaná na základe počtu slov zdrojového textu. Presná cena bude upravená aj podľa toho, či si zákazník uplatňuje zľavu alebo po odpočítaní častí textu, ktoré sa opakujú. Termín vyhotovenia a dodania prekladu závisí od rozsahu a odbornosti textu. V prípade záujmu zákazníka pristúpime k záväznej objednávke na základe zmluvy o poskytovaní prekladateľských služieb (zmluva o dielo).


Stálym zákazníkom poskytujeme zvýhodnené podmienky - vernostné bonusy v podobe nižšej ceny normostrany a množstvové zľavy.