Školenia a kurzy

Organizujeme jazykové a počítačové kurzy pre firmy a širokú verejnosť. Kurzy sú rozdelené podľa úrovne znalostí študentov, zamerania kurzu a podľa počtu študentov v študijnej skupine. Kurzy pre verejnosť prebiehajú v našich priestoroch, firemné kurzy zvyčajne prebiehajú v priestoroch firmy zákazníka.

Kurzy nemčiny

Otvorili sme pre vás jazykovú školu Der die das - Deutsche Sprachschule v Žiline, ktorá sa primárne špecializuje na komunikačné kurzy nemčiny.