Profil firmy

Firma SOFTWORX pôsobí na trhu od roku 2008. Svoje aktivity sústreďujeme na vývoj programov, prekladateľské služby a jazykové kurzy. Našim poslaním je poskytovať zákazníkom kvalitné a profesionálne riešenia a služby, ktoré naplnia aj tie najnáročnejšie predstavy. Chceme byť dôveryhodným a vyhľadávaným partnerom našich zákazníkov.


Naše riešenia pomáhajú našim zákazníkom dosahovať ich podnikateľské ciele a tvoria predpoklad na získanie istých konkurenčných výhod. Kvalita, spoľahlivosť a flexibilita sú naše základné hodnoty. Sú to hodnoty, ktoré vytvárajú medzi obchodnými partnermi trvalý vzťah.


Snažíme sa neustále zvyšovať kvalitu našich riešení a služieb, aplikovaním projektového riadenia a moderných manažérskych metód. Inovácie a využívanie poznatkov z praxe zvyšujú flexibilitu riešení a robia naše riešenia a služby atraktívnejšie.


Firma je zapísaná do živnostenského registra na Obvodnom úrade v Žiline. Výpis zo živnostenského registra získate tu.