Lokalizácia softvéru

Lokalizácia programov a webových stránok z/do cudzieho jazyka vyžaduje nielen jazykové znalosti, ale aj znalosť zvyklostí konkrétneho regiónu či krajiny, pre ktorú je lokalizácia určená. Nevyhnutné sú tiež znalosti z programovania, pretože lokalizácia programu si zvyčajne vyžaduje prispôsobenie ovládacích prvkov aplikácie, preprogramovanie práce s dátumami, peňažnými sumami a rôzne iné úpravy.


Lokalizujeme skripty, programy a makrá napísané v jazykoch VBS, VBA, VB.NET a C#, webové stránky napísané v jazyku HTML/XHTML, stránky generované serverovou technológiou ASP.NET a súbory elektronickej dokumentácie vo formáte CHM, DOC/DOCX, PDF, XPS a podobne.


Robíme lokalizáciu všetkých typov projektov a dokumentov vytvorených vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio 2008/2010, Microsoft HTML Workshop a Microsoft Office 2007.


Pri lokalizovaní softvéru používame program SDL Trados Studio 2009 a vlastné softvérové nástroje, ktoré zaručujú terminologickú konzistenciu, správne rozpoznajú v zdrojovom kóde text na preklad a podstatne zrýchľujú a skvalitňujú prácu.